volg ons op

Ondersteunende Begeleiding

Voor kinderen/jongeren/volwassenen met een beperking in het Autistisch Spectrum (bijv. PDD-NOS, Asperger) en/of ADHD, ADD (of vermoeden hiervan), maar ook als

 • Je anders behandeld wordt of buitengesloten(voelt)
 • Je moeite hebt met (in)slapen
 • Je druk en/of agressief bent/voelt
 • Je je niet kunt of moeite hebt met, concentreren

De kosten van Ondersteunende Begeleiding kunnen vergoed worden vanuit de PGB.

Bovenstaande mensen hebben vaak moeite hun binnenwereld met de buitenwereld te verbinden en deze te vertalen.
Dat is niet 1-2-3 op te lossen, maar duidelijke verbeteringen zijn wel mogelijk.

Door het verhelderen en structureren van dagelijks terugkerende situaties kan de integratie in de maatschappij (relatie, gezin, school, werk) soepeler verlopen waardoor de acceptatie van zichzelf en de omgeving een feit is.
Juist voor deze groep is communicatie van essentieel belang, zowel verbaal als non-verbaal.
Ik kan helpen jezelf beter te begrijpen, maar ook dit aan de omgeving kenbaar te maken.

Aan de hand van praktische, heldere beschrijvingen van de desbetreffende situatie wordt voor iedereen duidelijk welke brug waar en wanneer gebouwd moet worden.

Ondersteunende Begeleiding heeft tot doel om beperkingen om te zetten in mogelijkheden.

Concrete begeleiding vindt plaats door:

 • Duidelijke afspraken te maken en hanteren
 • Juiste woorden gebruiken om wensen kenbaar te maken
 • Hoe geef je grenzen aan en wanneer
 • Welke lichaamstaal heb ik en hoe ziet dat er bij een ander uit
 • Welke vragen zijn de juiste om antwoord te krijgen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Kenbaar te maken aan de omgeving

Bij de begeleiding van kinderen/jongeren worden vaak ook de ouders/verzorgers betrokken, begeleid, omdat zij een wezenlijk onderdeel zijn van de Veilige Ruimte..

Onderstaand een aantal punten waar ik aandacht aan geef:

 • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Sociale contacten aangaan, vergroten en onderhouden
 • Structureren van dagelijkse bezigheden
 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten
 • Rust in jezelf en voor je omgeving

De Begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Één op één gesprekken, soms in het bijzijn van de ouder/verzorger
 • Praktische opdrachten om aangeleerd gedrag te integreren